LAMBINO PLUS Vam pruža usluge obilaska objekta koji zahteva održavanje higijene i time štedi vreme koje biste izgubili ukoliko sami morate da mislite ....