Kako bi kupac u potpunosti bio zadovoljan uslugom, dostava artikala iz asortimana se vrši u roku od 24 do maksimalno 48 časova od momenta prijema zahteva za dostavu, na tačno mesto i unapred dogovoreno vreme na prostoru čitave države.

Za veće isporuke važi dogovor ili ugovor sa kupcem.

Takođe Vam omogućavamo servisnu uslugu - obilazak objekata i dopunu kaseta i dispenzera, kako ne biste došli u situaciju da nemate čime da obrišete ruke, čime ćete uštedeti vreme i novac.